Akcie
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky
Medzinarodná vedecká konferencia: "Bioclimatology and Natural Hazards"
17.-21. september 2007, Poľna a Zvolen - video záznam z plenárnej sekcie konferencie
  conference opening J. Škvarenina
  V. Pichler J. Novotný
  I. Túnyi M. Lapin
  P. Fleischer J. Matschullat
  G. Jendritzky A. Lopes
  M. V. Marek C. Mátyás
  K. Rajkai F. Matejka
  T. Niedzwiedz H. H. Gerke
  V. Novák J. Holécy
Závery konferencie Bioclimatology and Natural Hazards
List of Participants Conclusions of sessions
Záverečné komuniké Concluding declaration
.....................................................................................................................................................................
  Seminár - 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997, 24. – 26. září 2007 v Hotelu Petr Bezruč v Malenovicích (Beskydy) .
.....................................................................................................................................................................
  WORKSHOP Adolfa Pateru 2007 -  EXTRÉMNE HYDROLOGICKÉ JAVY V POVODÍ, 13. 11. 2007, Dom ZSVTS Koceľova 15, Bratislava
.....................................................................................................................................................................
  Medzinárodná konferencia - Ochrana území postihnutými ničivými prírodnými pohromami, 18.-22.11. 2007, Hotel Patria, Vysoké Tatry
.....................................................................................................................................................................
  XV. posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí v ÚH SAV - TRANSPORT VODY, CHEMIKÁLIÍ A  ENERGIE V  SYSTÉME PÔDA – RASTLINA – ATMOSFÉRA, 15. 11. 2007, Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, Bratislava
.....................................................................................................................................................................
  Konferencia - Hodnocení rizik ve vodním hospodářství, 26.-27. 11. 2007, Brno
.....................................................................................................................................................................
  VII. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska, 20. – 21. 11. 2007   v kongresovom centre Radnice, Nám. baníkov v Rožňave