Členstvo
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky
 
  • Spoločnosť má riadnych, dopisujúcich a čestných členov.  V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť prijímať aj členov kolektívnych.

  • Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať osvedčený pracovník v odbore bioklimatologických alebo  príbuzných vedných disciplín, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom, výskumnom, alebo na pedagogickom úseku a ktorého členstvo odporučia dvaja riadni členovia Spoločnosti.

  • Dopisujúcim členom Spoločnosti sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh Spoločnosti.

  • Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci, alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj bioklimatológie. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Ústredného výboru.

  • Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola alebo podnik), ktorú zastupuje jeden ňou poverený reprezentant, spĺňajúci podmienky pre riadneho člena.

  • Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Ústredným výborom Spoločnosti.