Nové publikácie
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky

LESY SLOVENSKA A GLOBÁLNE  KLIMATICKÉ ZMENY

Vydala Ekologická a lesnícka agentúra Zvolen a Lesnícky výskumný ústav Zvolen, za podpory Sekcie lesníckej MP SR v roku

Editormi sú: 
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Doc. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.

Publikáciu možno zakúpiť na adrese:
LEŠTÁCHOVO  KNÍHKUPECTVO
nám. SNP 4
960 01 Zvolen
lestach@lestachknihy.sk
T: 045/5325 469, ISDN 045/5401107

   

biometeorológia

Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2004

Vedúci kolektívu autorov:  
Prof. Ing. František Špánik, CSc
Doc. RNDr. Bernadr  Šiška, PhD.

Kolektív autorov:                 
Prof. Ing. Jaroslav  Antal, DrSc.
Prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc.
Doc. Ing. J. Škvarenina, CSc.
Ing. Štefan Repa, PhD.