Výbor
Up
Aktuality
História
Ciele
Stanovy
Výbor
Sekcie
Zápisnice
Členstvo
Prihláška
Zoznam členov
Akcie
Publikácie SBkS
Periodiká
Nové publikácie
Fotoalbum
Linky

Predseda
ŠKVARENINA Jaroslav, prof., Ing., CSc. – TU, Zvolen,  
e-mail: jarosk@vsld.tuzvo.sk

1. Podpredseda          
ŠIŠKA Bernard, doc., RNDr., PhD. -  SPU, Nitra, 
e-mail: Bernard.Siska@uniag.sk         

2. Podpredseda          
HURTALOVÁ Taťjana, RNDr., CSc. – GFÚ SAV, Bratislava,  
e-mail: geoftahu@savba.sk

Tajomník     
ČABAJOVÁ Zlatica, RNDr., CSc. – EOROREHAP, Bratislava 02 65 42 11 35

Hospodár   
HORECKÁ Viera, RNDr., CSc. – SHMÚ, Bratislava,  
e-mail: Viera.Horecka@shmu.sk

Členovia       
DUNAJSKÝ Elemír, RNDr., CSc. – SHMÚ, Košice,  
e-mail: Elemir.Dunajsky@shmu.sk

IGAZ Dušan, Ing., PhD. – SPU, Nitra,  
e-mail: Dusan.Igaz@uniag.sk

LAPIN Milan, prof., RNDr., CSc. – FMFI UK, Bratislava,  
e-mail: lapin@fmph.uniba.sk

STŘELCOVÁ Katarína, doc., Ing,, PhD. – TU, Zvolen,  
e-mail: strelcov@vsld.tuzvo.sk
 

Odborné sekcie:

Fyto sekcia  STŘELCOVÁ Katarína, doc., Ing., PhD.
Humánna sekcia  ČABAJOVÁ Zlatica, RNDr., CSc. 
ZOO sekcia

ŠOTNIK Jaroslav, Ing., CSc.,  
e-mail: sottnik@vuzv.sk
Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
Všeobecná sekcia LAPIN Milan, prof., RNDr., CSc.
   
Revízna komisia:
Predseda
MATEJKA František, RNDr., CSc. – GFÚ SAV, Bratislava
e-mail: geofmate@savba.sk
Členovia
MELO Marian, RNDr., PhD. – FMFI UK, Bratislava
e-mail: melo@fmph.uniba.sk
ZÁVODSKÝ Dušan, doc., RNDr., CSc. – SHMÚ, Bratislava
e-mail: Dusan.Zavodsky@shmu.sk